Nowa rzeczywistość palących

Foto: sxc.hu | Autor: mzacha
Pierwszy tydzień obowiązywania nowej ustawy antynikotynowej mamy za sobą. Nie ma co ukrywać, że ma ona tyle samo przeciwników co zwolenników. I nie ma również co, na przekór wszystkiemu twierdzić, że jest ona ustawą doskonałą. Niedawna nowelizacja miała na celu wprowadzenie generalnego zakazu palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, a także zwiększenie świadomości co do skutków, jakie niesie za sobą stosowanie tych używek. Powstaje pytanie, na ile cele te zostały osiągnięte?

Gdzie nie można palić?

Od zeszłego poniedziałku nie można palić m.in. w zakładach opieki zdrowotnej, w środkach transportu, w tym w samochodach służbowych, na uczelniach, na przystankach i na placach zabaw. Nie wolno również palić w „pomieszczeniach obiektów sportowych”. Zapis ten pozostawia jednak pewną furtkę dla palących. Mianowicie, za „pomieszczenie” nie można uznać takich obiektów sportowych, jak boiska czy stadiony. Palenie w miejscach niedozwolonych zagrożone jest karą grzywny w wysokości 500 zł.

Ostoja palących – palarnia

Oczywiście palenie będzie możliwe w specjalnie do tego celu przystosowanych pokojach, odpowiednio oznakowanych i wyposażonych w wentylację zapewniającą nieprzenikanie dymu do sąsiednich pomieszczeń, zwanych palarniami. Jednak nie w każdym miejscu możliwe jest zorganizowanie palarni. Ich funkcjonowanie dopuszczalne jest jedynie w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości, w hotelach, w obiektach służących obsłudze podróżnych, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakładów pracy oraz w lokalach gastronomiczno – rozrywkowych. Dla właścicieli tych ostatnich lokali, składających się z co najmniej dwóch pomieszczeń, przewidziane jest dodatkowe udogodnienie. Mogą oni zadecydować, że w jednym z nich palenie będzie dozwolone. Problem mają właściciele małych lokali, nie mogący skorzystać z takiego uprawnienia z powodu niewystarczającej liczby pokoi. Dlatego też, pojawił się pomysł na zawiązywanie tzw. klubów palacza, w których zakaz palenia nie obowiązuje. Osoba chcąca przystąpić do  „klubu palacza” otrzymuje legitymację członkowską po podpisaniu stosownego oświadczenia, w którym zgadza się na przebywanie w zadymionym lokalu będącym siedzibą klubu.  

Nowe obowiązki i zakazy dla przedsiębiorców

Od momentu wprowadzenia zmian do ustawy antynikotynowej już nie tylko sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest zakazana, ale również sprzedaż wyrobów tytoniowych. W związku z powyższym, stosowne tabliczki: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18”, muszą zawisnąć wszędzie tam, gdzie można wyroby tytoniowe kupić. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku, grozić mu będzie kara grzywny w wysokości 2.000 zł. Taka sama kara została przewidziana za brak umieszczenia w widocznym miejscu informacji o zakazie palenia wyrobów tytoniowych w obiektach lub środkach transportu, gdzie zakaz taki obowiązuje.

Niezgodna z przepisami prawa jest również detaliczna sprzedaż wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym, za wyjątkiem sklepów wolnocłowych. W praktyce niewiele to zmienia, ponieważ do tej pory wyroby tytoniowe ze względu na swoją dość wysoką cenę i niewielkie rozmiary ułatwiające kradzież, sprzedawane były zazwyczaj bezpośrednio przez sprzedawcę (a nie „z półki”). Jednak od teraz reguła ta będzie miała swoje uzasadnienie prawne.

Trudno po tak krótkim okresie funkcjonowania zmienionej ustawy antynikotynowej stwierdzić czy realizuje ona cele, dla których została powołana. Nie potrafię również odpowiedzieć na pytanie, czy jej wprowadzenie było konieczne, czy nie ocieramy się tu przypadkiem o pewien rodzaj absurdu. Dla osób palących jedno powinno być pocieszeniem… ustawodawca nie zaliczył do wyrobów tytoniowych e-papierosów :)

—–

Nad pozytywnymi i negatywnymi stronami znowelizowanej ustawy antynikotynowej zastanawiają się także na swoich blogach wiefioorah (22), helenabertz oraz Władysław Sidorowicz.

 

2 przemyślenia nt. „Nowa rzeczywistość palących

  1. Ustawa jest już wałkowana wszędzie, także te fakty są dośc powszechnie znane. Ciekawym przypadkiem jest tworzenie tych „klubów palaczy” i jak to się ma do ustawy. Według opinii niektórych prawników, jest to ciągle niezgodne z ustawą.

  2. „Kluby palacza” mają być tworzone przez określoną grupę osób palących, na zasadzie członkostwa. Tym samym przestaną one być miejscami publicznymi, a tylko w takich miejscach zgodnie z nową ustawą antynikotynową obowiązuje zakaz palenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *