O autorce

Nazywam się Marianna Poproch-Wesołowska.
Jestem radcą prawnym oraz doktorem nauk prawnych.

Tytuł magistra oraz stopień doktora prawa uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Prawa i Administracji (Kierunek Prawo). Pracę doktorską pisałam i broniłam w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. W marcu 2010 roku ukończyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i po zdanym egzaminie uzyskałam tytuł radcy  prawnego. Od tamtej pory (od roku 2011) prowadzę własną kancelarię prawną.  

Poza rozumianym szeroko prawem gospodarczym specjalizuję się w prawie nowych technologii, w tym w szczególności w prawie internetowym i e-commerce, prawie konkurencji oraz własności intelektualnej przedsiębiorców działających w branży IT i TMT. Moją drugą specjalizacją są zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym, m.in. te dotyczące wprowadzania spółek do obrotu publicznego i obowiązków informacyjnych spółek publicznych (co było tematem mojej rozprawy doktorskiej), a także transakcje kapitałowe (inwestycje)